Litvor - investičné apartmány Štrbské pleso
 1. Rektifikované obklady a dlažby kúpeľní dodávané talianskym výrobcom Mirage
 2. Sanita a vodovodné doplnky Villeroy Boch/Hansgrohe
 3. Dizajnové kuchyne na mieru od dodávateľa Nolte Kuchen so zabudovanými spotrebičmi
 4. Boxspringové king size postele Materasso s matracmi Materasso Hotel Collection
 5. Záťažové koberce najvyššej kvality značky Interface
 6. Prvotriedne hliníkové okná Schüco s izolačným trojsklom
 7. Nadštandardná zvuková izolácia medziapartmánových priečok
 8. Nábytok na mieru s použitím prvotriednych materiálov talianskej značky CLEAF
 9. Pohodlné hotelové sedacie súpravy značky GKT s rozkladom a plnohodnotným matracom, určené na každodenné spanie
 10. Stoly/konferenčné stolíky značky TON
 11. Stoličky Nessia / Dublino
 12. Dizajnové drevené obklady stien značky Haro
 13. Dizajn interiéru podčiarknutý talianskymi dekoratívnymi omietkami na vybraných stenách
 14. Veľkoplošné Smart TV s 55" a 65" uhlopriečkou v závislosti od typu apartmánu

Galéria

Nahliadnite do galérie a pozrite si vizualizácie projektu. Preneste sa do príjemných interiérov a nechajte sa očariť pôsobivým exteriérom a prostredím.